• Pryd a ble mae merched Mwslimaidd yn gwisgo'r hijab?

  Pryd a ble mae merched Mwslimaidd yn gwisgo'r hijab?

  Pryd a ble mae merched Mwslimaidd yn gwisgo'r hijab?Mae'r hijab yn orchudd a wisgir gan rai merched Mwslemaidd mewn gwledydd Mwslemaidd sydd â phrif grefydd Islam, a hefyd mewn gwledydd lle mae gan y alltud Mwslimaidd boblogaeth leiafrifol Fwslimaidd.Gwisgo neu beidio â gwisgo hijab i...
  Darllen mwy
 • Deall dillad merched Mwslimaidd ar y tro

  Deall dillad merched Mwslimaidd ar y tro

  Deall dillad merched Mwslimaidd ar y tro Pam gwisgo sgarffiau pen a burqas?Mae menywod Mwslimaidd yn gwisgo sgarffiau pen o'r cysyniad Islamaidd o "gorff cywilydd".Mae gwisgo dillad gweddus nid yn unig yn cael ei ddefnyddio i guddio cywilydd, ond hefyd yn rhwymedigaeth bwysig i blesio ...
  Darllen mwy
 • Dyluniadau Hijab Hardd a Gorau gyda Delweddau

  Dyluniadau Hijab Hardd a Gorau gyda Delweddau

  Dyluniadau Hijab Hardd a Gorau gyda Delweddau Isod mae rhai o'r gwisgoedd hijab mwyaf poblogaidd a fyddai'n bendant yn gwneud lleoliad yn eich casgliad.1. Hijab hawdd yn ogystal â thraddodiadol: ...
  Darllen mwy
 • Sut i wisgo hijab yn ffasiynol

  Sut i wisgo hijab yn ffasiynol

  Sut i wisgo hijab ffasiynol Rhan 1: Gorchuddio Eich Hijab Ffasiynol 1.Gwisgwch arddull sylfaenol.Lleoliad y pen dwyn ar eich pen, gydag un ochr yn hirach na'r llall.Daliwch yr ochr fer yn ôl, a gorchuddiwch ...
  Darllen mwy
 • Sut i roi Hijab Mwslimaidd ymlaen

  Sut i roi Hijab Mwslimaidd ymlaen

  Sut i Roi Hijab Mwslimaidd Mae yna wahanol ddulliau o wisgo hijab.Bydd y dull trionglog sylfaenol yn sicr yn ei gadw yn ei le trwy gydol y dydd, gan ei wneud yn ddewis ardderchog ar gyfer sefydliad neu swydd.Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i el...
  Darllen mwy
 • Pa fathau o sgarffiau pen sydd ar gael i fenywod Mwslimaidd ledled y byd?

  Pa fathau o sgarffiau pen sydd ar gael i fenywod Mwslimaidd ledled y byd?

  hijab: Mae Hi Gabo hefyd yn cyfeirio at orchuddio, ond fe'i defnyddir fel arfer i gyfeirio at sgarff pen menywod Mwslimaidd.Daw sgarffiau pen hijab mewn gwahanol arddulliau a lliwiau, sy'n fwy cyffredin ledled y byd.Yn y Gorllewin, mae Hijab, yr un a ddefnyddir amlaf gan fenywod Mwslimaidd, yn gyffredinol ond yn gorchuddio'r gwallt, clustiau ...
  Darllen mwy
 • Sut daeth y sgarff pen Mwslimaidd yn eicon ffasiwn?

  Sut daeth y sgarff pen Mwslimaidd yn eicon ffasiwn?

  Ym Malaysia, mae 60% o'r boblogaeth yn credu mewn Islam.Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu ymchwydd yn y galw am “ffasiwn gymedrol” ym Malaysia.Mae’r hyn a elwir yn “ffasiwn cymedrol” yn cyfeirio at y cysyniad o ffasiwn yn benodol ar gyfer menywod Mwslimaidd.Ac nid Malaysia yw'r unig wlad...
  Darllen mwy
 • Sut i lapio sgarff merch Fwslimaidd?

  Sut i lapio sgarff merch Fwslimaidd?

  1.Yn gyntaf rhowch y twrban ar ben y pen o'r top i'r gwaelod fel y dangosir yn y ffigur isod, a'i ymestyn i'r chwith a'r dde cyhyd ag y bo.2. Yna tynnwch y sgarff ar y ddwy ochr i ganol yr ên a'i osod gyda chlip papur.3. Yna tynnwch hem y sgarff ar y chwith ar hyd y siap...
  Darllen mwy