• Sgarff brodio arddull ethnig

  Sgarff brodio arddull ethnig

  Popeth yn natur yw ein hysbrydoliaeth ar gyfer y greadigaeth.Golygfeydd naturiol megis blodau, coed, canghennau a dail, ffrwythau, mynyddoedd, creigiau, cymylau, glaw, mellt, ac ati. Gallwn ddysgu gwersi o'r newidiadau yn siâp creigiau a threfniant gwythiennau;Dysgwch o rythm dŵr cwmwl, a dangoswch harddwch rhythmig parhaus.Mae yna hefyd olygfeydd o waith dyn, megis pafiliynau, adeiladau, ac ati. Cyn belled â'n bod yn chwilio a threfnu'n ofalus, gallwn gael ysbrydoliaeth ar gyfer y greadigaeth.Gan ddefnyddio...
 • Mae splicing atmosfferig uchel-radd yn creu sgarff arddull anian wahanol

  Mae splicing atmosfferig uchel-radd yn creu sgarff arddull anian wahanol

  Gellir dweud bod dylunio splicing yn ddychymyg beiddgar i newid y byd ffasiwn, ond mae'n rhaid i ni gyfaddef bod y dyluniad newydd hwn o ddylunwyr yn ein gwneud ni'n fwy swynol gyda dillad, ond nid yw'r sbeisiad gwych hwn yn ymddangos ym meddyliau dylunwyr allan o awyr denau. , sydd wrth gwrs yn dechrau o darddiad splicing.Hyd yn hyn, mae meddwl splicing bob amser wedi effeithio ar ddylunwyr ffasiwn.Yn eu dwylo, gwahanol liwiau Gellir gwneud deunyddiau gwahanol ffabrigau i mewn i'r hyn y mae pobl ei eisiau trwy sb...
 • Yn frith o flodau, mae'r sgarff wedi'i addurno â pherlau llawn a sgleiniog

  Yn frith o flodau, mae'r sgarff wedi'i addurno â pherlau llawn a sgleiniog

  Mae addfwynder ac uchelwyr yn gyfystyr â pherlau.Mae gan berlau safle uchel iawn ym meddyliau merched, oherwydd eu bod yn symbol o geinder, purdeb, cynhesrwydd a harddwch.Pan fydd perlau llawn a sgleiniog yn cael eu paru â dillad, byddwch yn synnu o ddarganfod na ellir defnyddio perlau yn unig mewn gemwaith, ond hefyd yn cael eu hintegreiddio i ddillad i ddiddwytho anian mwyaf cain a deallusol menywod gyda nhw enw cynnyrch sgarff les Enw brand Deunydd Cindy sgarff math cywarch Corea yn cynhyrchu ...
 • Yn frith o flodau, mae'r sgarff wedi'i addurno â pherlau llawn a sgleiniog

  Yn frith o flodau, mae'r sgarff wedi'i addurno â pherlau llawn a sgleiniog

  Nid lliw sefydlog yw system lliw Morandi, ond perthynas lliw.Rhwng 1930 a 1959, arhosodd George Morandi fel athro ar ôl graddio o Academi'r celfyddydau cain.Yn ogystal â dysgu myfyrwyr, creodd hefyd rai gweithiau.Fodd bynnag, yn wahanol i'r rhan fwyaf o beintwyr, ni ddangosodd ffafriaeth at bynciau crefyddol a gwleidyddol, ond roedd yn hoffi darlunio rhai poteli a chaniau mewn bywyd, a chredai y gallai bywyd llonydd adlewyrchu seicoleg person, roedd hyn hefyd yn ffurfio ei arddull bersonol ar ôl ...
 • Dyluniad splicing personol, thaselau pen dwbl

  Dyluniad splicing personol, thaselau pen dwbl

  Prif ddeunydd ffabrig edafedd mermaid yw ffibr cemegol.Ffibrau wedi'u gwneud o ddeunyddiau macromoleciwlaidd naturiol neu synthetig.Yn ôl y gwahanol ffynonellau o ddeunyddiau crai, gellir ei rannu'n ffibrau artiffisial gyda deunyddiau polymer naturiol fel deunyddiau crai a ffibrau synthetig gyda deunyddiau polymer synthetig fel deunyddiau crai.Mae wyneb y math hwn o ffabrig yn gymharol llyfn ac mae ganddo luster cryf.Mae edafedd Mermaid yn lliw gyda lliwiau pinc rhosyn, porffor, gwyn a lliwiau eraill fel y ...
 • Adferiad elastig cryf, ddim yn hawdd ei blygu, ymwrthedd effaith dda

  Adferiad elastig cryf, ddim yn hawdd ei blygu, ymwrthedd effaith dda

  Mae crimpio ffabrig yn ymddangos mewn llawer o ddillad, fel sgert blethedig, sy'n boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diwethaf.Pa fath o ffabrig y dylid ei ddewis ar gyfer crychu ffabrig?Crimpio ffabrig yw'r broses o wasgu cyfres o bletiau allan o'r ffabrig.Mae ei broses smwddio yn arbennig iawn.Yn ystod y broses grimpio, rhaid cyfateb y tymheredd, y lleithder a'r pwysau yn agos.Os nad yw'r ffabrig yn cyrraedd y tymheredd a'r lleithder digonol sydd eu hangen ar gyfer dadffurfiad, ni ellir ffurfio plygiadau hir....
 • Gleiniau a thaselau, yn dangos yr arddull genedlaethol, harddwch rhywiol a smart

  Gleiniau a thaselau, yn dangos yr arddull genedlaethol, harddwch rhywiol a smart

  Mae tasel yn elfen gref iawn i ddangos eich personoliaeth.Heb ei rwymo gan ystrydebau, gwrthod cyffredinedd a thorri ffiniau rheolau, mae pob blogiwr enwog yn heidio iddo.Mae harddwch tassels yn ddeinamig, cyhoeddusrwydd, amorous a siglo ... Ym mywyd beunyddiol, os ydych chi am wisgo dillad cyffredin yn haws, gallwch ddefnyddio'r elfen tassel i addurno a dangos eich arddull ffasiwn unigryw cynnyrch enw tassels sgarff Enw brand Deunydd Cindy Rayon ardal cynhyrchu sgarff math Zheji...
 • Chwistrellwch bowdr aur a pherlau cain i wella anian a cheinder

  Chwistrellwch bowdr aur a pherlau cain i wella anian a cheinder

  O ran perlau, rydyn ni bob amser yn meddwl bod yn rhaid iddynt fod yn safonol ar gyfer menywod aeddfed.Os ydych chi'n dal i feddwl felly nawr, mae allan mewn gwirionedd!Mae dyluniad perlau eisoes wedi cael wyneb newydd, a bydd meistroli gwahanol ddulliau gwisgo nid yn unig yn gwneud ichi ddangos natur wahanol, ond hefyd yn bodloni gofynion moesau gwahanol achlysuron yn well.Weindio un ddolen – “y mwyaf clasurol” Weindio un ddolen yw'r dull gwisgo mwyaf clasurol.Bydd yr arddull syml a chlasurol yn slim ...
 • Nodweddion sbleisio dau liw, laser wedi'u cau allan, wedi'u hychwanegu â powdr aur

  Nodweddion sbleisio dau liw, laser wedi'u cau allan, wedi'u hychwanegu â powdr aur

  Mae cyferbyniad yn cyfeirio at baru lliwiau cyferbyniol, gan gynnwys paru lliwiau cryf neu baru lliwiau cyflenwol.Mae paru lliwiau cryf yn cyfeirio at baru dau liw pell, megis melyn a phorffor, coch a gwyrddlas.Mae'r paru lliw hwn yn gymharol gryf;Mae cydlynu lliw cyflenwol yn cyfeirio at gydlynu dau liw cyferbyniol, megis coch a gwyrdd, gwyrdd ac oren, du a gwyn, ac ati. Mae cyferbyniad lliw wedi dod yn unig ddewis i lawer o ddylunwyr fynegi'r ...
 • Sgarff wag newydd a rhyfedd, ffabrig meddal gyda drapability da

  Sgarff wag newydd a rhyfedd, ffabrig meddal gyda drapability da

  Gall symlrwydd ac awyrgylch dyluniad gwag dril poeth amlygu swyn cain menywod aeddfed yn well.Er nad oes gan ddillad o'r fath ymdeimlad cymhleth o ddyluniad a'u bod yn syml iawn i'w gwisgo, mae angen i ni weithio'n galed o hyd ar y dewis o liw os ydym am eu gwisgo allan o wynt a gwead.Os yw'n ddyluniad gwag a all ddangos lliw'r croen, mae angen i ni ddewis lliw a all ddangos gwyn, neu mae pobl â chroen du yn osgoi dillad dylunio gwag yn uniongyrchol, “Un gwyn c...
 • Dyluniad gwag perffaith gyda dril poeth tasel, pen uchel a cain

  Dyluniad gwag perffaith gyda dril poeth tasel, pen uchel a cain

  Mae patrwm y dyluniad gwag yn syml ac yn atmosfferig, a all wneud i'r gwisgo edrych yn fwy cain, megis patrymau newydd, neu batrymau cylchol, ac ati Er bod gan y dyluniad gwag y swyddogaeth o addurno'r corff, bydd y patrwm gwag cymharol sengl yn gwneud y mae gwisgo'n edrych yn rhy rhywiol, nid gradd uchel, ac ychydig yn tacky Gall nid yn unig ddangos nodweddion a manteision y dyluniad gwag, ond hefyd wneud i'r dresin edrych yn fonheddig a chain enw'r cynnyrch Sgarff dril poeth Brand...
 • Sgarff pleated gyda rhosyn tywyll

  Sgarff pleated gyda rhosyn tywyll

  Iaith Rose: ymgorfforiad o gariad, heddwch, cyfeillgarwch, dewrder ac ymroddiad Ym mytholeg Groeg, nid yn unig y mae rhosyn yn ymgnawdoliad o harddwch, ond hefyd yn waed cariad.Mae'n integreiddio cariad a harddwch, sy'n ffodus iawn yng ngwlad y blodau.Gellir dweud bod rhosyn yn y byd yn iaith gyffredin a ddefnyddir i fynegi cariad.Rhosod yw blodau cenedlaethol yr Unol Daleithiau, Prydain, Sbaen, Lwcsembwrg a Bwlgaria enw cynnyrch Splicing scarff Enw brand Deunydd Cindy Pressure Zou...
12Nesaf >>> Tudalen 1/2